Sticky

У Nационалној академији за јавну управу, 11. 4. 2022. у 11н, Др Сем Портоликио, одржао је предавање на тему: Лидерске вештине за ново доба.Прочитај више

Sticky

Прва електронска лицитација Управе царина, трајно одузете робе правоснажним решењима у царинско прекршајним поступцима успешно завршена.Прочитај више

ДУЕ ДИЛИЏЕНС ИЗВЕШТАЈ( основ и осврт на правни Дуе Дилиџенс ) Дуе дилиџенс или у преводу дужна пажња, представља израз који се у англо саксонском говорном подручју одакле и потиче користи за све врсте дубинске анализе. Тренутно се највише користи за свеобухватну анализу привредног друштва које је предмет одређене трансакције.Прочитај више