На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему (“Службени гласникРС”, број 30/18), Влада Републике Србије доноси Стратегију развоја правосуђа за период 2020 — 2025. године, која је усвојена на седници Владе Републике Србије је 10. јула 2020. године а објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број 101 одПрочитај више