Чињеница је да у Републици Северној Македонији и десет година након усвајања првог Закона о посредовању, усвојеног 2006. године, и активности које су предузели КМРМ и Министарство правде за афирмацију  медијације као алтернативног начина решавања спорова, концепт добровољног посредовања није дао резултата у погледу повећања броја медијација. Упоређујући број поступака посредовања (медијација) уПрочитај више