О КОМУНИКАЦИЈИ Колико пута у животу сте чули: „Па што ниси рекао/рекла?“Често се дешава да имамо, или непотребно упадамо у, проблеме само зато што нисмо били у стању да кажемо шта мислимо, шта осећамо, шта нам је потребно, шта желимо, шта очекујемо, …Најчешћи разлог нашег ћутања је што мислимо даПрочитај више

Медијација – добитна комбинација Медијација представља поступак вансудског решавања  спорова. Правни оквир, медијација или посредовање  налази у Закону о посредовању у решавању спорова „Службени гласник РС“, број 55 од 23. маја 2014. Законска дефиниција (члан 2.) гласи: “Посредовање је поступак, без обзира на назив, у којем стране добровољно настоје да спорни однос решеПрочитај више

Ко год први пут чује за медијацију, добије сазнање да је медијација процес решавања спора, односно конфликта путем независног и непристрасног трећег лица које учествује у директним преговорима међу странама, усмерава комуникацију како би стране саме дошле до решења свог проблема. Прва реакција људи буде оклевање и обично је праћенаПрочитај више

Sticky

УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА Знате, у времену глобалне, неочекиване, екстерне промене која , због својих својстава имплицира и интерне промене сваког појединца, породице, организације, друштва у целини, заједнице, државе, региона и света, неки су уплашени, неки су збуњени, неки су још лошији него што су били, деструктивни, …, док су други виспрени,Прочитај више