МЕДИЈАЦИЈА ЦИЉ БЕЗ ПОБЕДНИКА И ГУБИТНИКА Медијација је поступак који претходи покретању спора пред надлежним органима као и током његовог трајања. То је пут на коме се супротне стране „чују и виде“. На крају пута долазимо до задовољних страна. У медијацији нема победника, па самим тим ни губитника. Резултат успешно окончане медијације је долазак до решења које одговара свим странама у спору. Често објашњавамо људима шта је то медијација. Поступак медијације можемо упорeдити са загонетком. На почетку делује тешкоПрочитај више