Sticky

Актуелните трендови на мобилност на работната сила од земјите на Балканот кон Запад (Западна Европа и САД), олеснетите процедури за премин од една во друга држава, доведоа до често менување на живеалиштето на семејствата, разбивање на културни бариери и создавање голем број на мешани бракови. Од друга страна расте бројотПрочитај више

Sticky

Aktuelni trendovi mobilnosti radne snage iz zemalja Balkana ka Zapadu (Zapadna Evropa iSAD), pojednostavljene procedure za prelazak iz jedne zemlje u drugu, doveli su do čestepromene mesta stanovanja porodica, razbijanja kulturnog barijere i stvaranje velikog brojamešovitih brakova. S druge strane, raste broj razvoda, narušenih roditeljskih i porodičnihodnosa, razdvajanja porodica saПрочитај више

Sticky

DECA SU NAŠE OGLEDALO Kao najavu za osnovnu i specijalističke obuke vezane za vršnjačko nasilje, prevenciju i sprečavanje sukoba, na kratko smo razgovarali sa našom koleginicom i saradnicom Jelicom Milosavljević. Jelica je diplomirani specijalista pedagog i nastavnik razredne nastave, trenutno zaposlena u Centru za socijalni radu Kruševcu kao voditelj slučajaПрочитај више

Медијација има дугу историју као алтернативан начин решавања спорова,  али од осамдесетих година у двадесетом веку, почиње да се користи као структуирани процес, прихвата се као ефективан начин решавања спорова и интегрира се у судски систем. Од кад су настале породичне заједнице, настали су и породични конфликти. Породични конфликти иПрочитај више