Милан Криловић, Медијатор; Дипл. правник, Нови Сад, Србија

Милан Криловић, рођен је 18. августа 1983. године у Шапцу, а претходних 16 година борави и ради у Новом Саду. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду, где је кроз студентски активизам исказао своје компетенције кроз друштвену проактивност зарад реформи високог школског образовног система и унапређења студентског стандарда. Два пута је изабран за представника студената, односно функцију Студента продекана. Након завршених основних студија мастерирао је на Универзитету у Крагујевцу. Од стране Новосадског омладинског Форума изабран је за члана градоначелниковог Савета за младе. Поред тога, специјалиста је за управљање равномерним регионалним развојем кроз фондове Европске уније. Координатор је и учесник многих међународних и европских пројеката.

Кроз каријеру, Милан Криловић се на дипломатски начин бави побољшањем студентског стандарда, те се његови лични принципи темеље на поверењу и помирењу.

У слободно време пише песме, рекреативно се бави фудбалом, воли историју и анализира политику.

Истиче да је за њега идеал: Култура дијалога, где је човек централна фигура, сваки са својим карактеристикама.

Животни мото: „Не чини другима што не желиш да други чине теби.“

Од 2016. године је лиценцирани медијатор и законски заступник Института за медијацију, преговарање и јавне политике, где промовише медијацију као алтернативни начин решавања сукоба и спорова у свим областима друштвеног живота. Кроз своје активности труди се да унапреди услове за примену медијације и да подигне свест грађана и грађанки, организација и институција о предностима медијације. Институт за медијацију, преговарање и јавне политике спроводи поступке медијације и преговарања у грађанским, кривичним, прекршајним, управним, привредним, радним, потрошачким и другим поступцима и споровима који су медијабилни. Институт спроводи програме и пројекте у области медијације, преговарања и јавних политика, те активно учествује у политичком и друштвеном животу кроз праћење изборних процеса, истраживачки рад, организовање предавања, дискусија, фокус група, израду стратешких докумената, акционих планова. Институт за медијацију, преговарање и јавне политике спроводи обуке за посреднике у мирном решавању спорова – медијаторе, програме вршњачке инклузивне медијације, интерперсоналне медијације, тренинге за рад са „тешким“ странкама/људима, каријерно саветовање, тим билдинг тренинге и слично.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.