Skip to content

ОСНОВНА ОБУКА ЗА МЕДИЈАТОРЕ

osnovna obuka medijacija

Медијатор магазин, Институт за медијацију, преговарање и јавне политике и  Медијатори Крушевца позивају вас на основну, акредитовану,  обуку за медијаторе/посреднике.

Похађањем основне, акредитоване,  обуке за медијаторе стичете различита знања и вештина потребних  за обављање посредовања- медијације у решавању спорова, знање и вештине асертивне комуникације, које ће вам помоћи да препознате, предупредите, управљате и решите конфликте и сукобе. Основна обука је један од услова за стицање лиценце медијатора коју издаје Министарство правде и уписа у званични регистар медијатора Министарства правде.

Обука је намењена је свима који желе да се баве пословима посредовања/медијације као и заинтересованима за усвајање и усавршавање вештина и практичних знања као што су напредне вештине комуникације и управљање конфликтима, нарочито у поступку медијације, како судске тако и вансудске, вештине преговарања, посматрања итд. Медијатори могу бити сви грађани, без обзира на профил образовања (менаџери, хр менаџери, психолози, педагози, судије, адвокати, правници, професори, наставници, социјални и здравствени радници, инжењери, јавни бележници, јавни извршитељи, новинари, политичари…). Основну обуку могу да прођу сви заинтересовани грађани али услов за добијање лиценце Министарства правде је завршена виша или висока стручна спрема (мин. 180 бодова)

Обука је акредитована и спроводи се  на основу Правилника о Програму основне обуке за  посредника, донетог од стране Министра правде на основу члана 44. Закона о посредовању у решавању спорова (“Сл. Гласник РС”, број 55/14).

Програмом обуке руководи тим професионалаца из области права и медијације на челу са:

Миланом Криловићем, дипломираним правником,  сертификованим самосталним тренером за обуку медијатора, специјалистом за управљање равномерним регионалним развојем кроз ЕУ фондове, ментором,  друштвеним активистом, пословним саветником и предузетником. У тиму предавача су Тања Дугоњић адвокат са искуством, специјализована за посредовање у привредним споровима,  те дипломирани психолог, медијатор, затим лиценцирани гешталт психотерапеут Светлана Прокић, те Јелица Милосављевић дипл.  спец.  педагог, лиценцирани медијатор са дугогодишњим искуством у примени медијације у различитим врстама спорова и сукоба, као и у примени медијације у судским споровима.  Аутор представе „Деца су наше огледало”, која је намењена борби против вршњачког насиља и медијацији у вршњачким сукобима.  Такође, аутор филма „Застани са парницом-настави са медијацијом” у коме је приказана медијација по упуту суда.  Аутор и реализатор више вебинара, обука и округлих столова на тему бесплатне правне подршке као и примене медијације у систему социјалне заштите и Нела Савић, струковни инжењер организационих наука и спец.  струковни инжењер менаџмента.  Инспектор у Управи царина, медијатор, консултант, промотерка медијације и мирног решавања спорова.  Активисткиња у области равноправности и заштите људских права.  Оснивач и уредник часописа „Медијатор“ Добитница награде за промоцију медијације 2020. године од Хрватске удруге за мирење – ХУМ.  Оснивач Међународног пословног института за преговарање и медијацију ИБИНАМ. 

На обуци ћете имати прилике да поред теоријских знања и вештина, стекнете и практична кроз вежбе, тренинге и симулације медијације.

Више информација о обуци на линку у наставку. Пријаву за обуку можете извршити слањем на мејл redakcija.posrednik@gmail.com


© 2020 Медијатор Магазин
Izrada sajta KatanaWeb