Назив медија: МЕДИЈАТОР МАГАЗИН
Регистарски број: IN001121
Језик: Српски

Веб адреса: https://posrednik.org/

Форма: Самостална електронска издања уређивачки обликоване интернет странице

Главни уредник: Нела Савић
https://posrednik.org/nela-savic/

Издавач: „Међународни пословни институт за преговарање и медијацију – ИБИНАМ“
Удружење грађана