ПРИМЕР ПРИМЕНЕ И ДОБРЕ ПРАКСЕ

Сами почеци

Не знам да ли је тај моменат био сам почетак примене медијације на овим просторима, али сигурно јесте отварање првог Центра за медијацију у Васпитно поправном дому у Крушевцу ( чим споменем ВПД имам асоцијацију на музику из серије „Сиви дом“ и одмах ме обузме нека необична сета) када је започет пројекат „Шанса деци за промене“.

Био је то партнерски пројекат између УНИЦЕФ а, Владе Републике Србије и Шведске агенције за међународни развој (Сида), са циљем иновативног пројекта реформе система малолетничког правосуђа у земљи, а у циљу заштите права деце у ризику и деце у сукобу са Законом.

Званично је започет 01.септембра 2003.године , а служба за посредовање у ВПД (Васпитно поправном дому) у Крушевцу основана је 17.10.2003.год. Службу су чинили радници ВПД у Крушевцу  и стручни радници ЦСР (Центра за социјални рад) Крушевац, који су прошли обуку за посредовање између жртве и преступника (детаљније у рубрици из мог угла Јелица Милосављевић). Ова служба имала је свој Правилник рада и своје административне  процедуре којима се регулисало вођење случајева посредовања. Такође је имала своје просторије, координатора, трочлану комисију за упућивање случајева за посредовање, инфо одељење, библиотеку.

ПРИМЕНА МЕДИЈАЦИЈЕ У ВПД Крушевац

Посредовање се у ВПД примењивало у случајевима сукоба између штићеника и то:

  • Сукоби у коме је било јасно ко је жртва а ко починитељ
  • Сукоби у којима није било јасно ко је жртва а ко починитељ већ  свака страна активно наноси штету другој страни
  • Сукоби који су укључивали лакше дисциплинске прекршаје
  • Сукоби који су укључивали теже дисциплинске прекршаје
  • Сукоби који нису повлачили дисциплинске прекршаје  али су укључивали повреду права друге особе.

Случајеве посредовања су могли пријављивати сви запослени у ВПД али и сви штићеници. За пар година постојања,  у служби је одрађено више десетина медијација.

Посредовањем се давала могућност сукобљеним странама да превазиђу несугласице и надокнаде штету.  Посредовање је углавном подразумевало две врсте надокнаде штете : извињење и договор између сукобљених страна о начину надокнаде штете и спровођење ове надокнаде.

Штићеници ВПД у Крушевцу су веома позитивно реаговали на службу за посредовање јер су и сами били у ситуацији да разрешавају сукобе и одлучују о истима. По први пут су имали могућност да их неко чује, да чује како се осећају, као и да објасне разлоге свог понашања, односно дела.

„ИЗВИНИ“

Комплетан пројекат „Шанса деци за промене“ имао је за циљ иницијативу за реформу малолетничког правосуђа у том периоду, Служба за посредовање у ВПД у Крушевцу је била прва те врсте у Србији, а све са циљем да се у Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела који је ступио на снагу 2005.године препозна медијација као начин решавања сукоба и то кроз васпитни налог :

да се извини оштећеном како би се накнадом штете, извињењем, радом или на неки други начин отклониле у целини или делимично штетне последице дела“, али увек кроз посебну обавезу: “ да се извини оштећеном“.

Пројекат је трајао пуне три године и иницирао је (слободно се може тако рећи) низ позитивних промена као што је отварање и првог Центра за медијацију у Нишу, а први васпитни налог у Србији урађен је 2007.год, у ЦСР Крушевац. Водитељ случаја на истом била је Јелица Милосављевић у сарадњи са тадашњим замеником Вишег јавног тужиоца из Крушевца. Први васпитни налог је између осталог подразумевао да се оштећени извини жртви и да испуни добровољни рад у трајању од месец дана.

Неке од тих позитивних промена се су се одржале до данас, нажалост већина није, те имам утисак као да смо на самом почетку разумевања и усвајања добре и позитивне праксе. Оно што се сигурно од тада није променило, а неће ни убудуће, јесте чињеница да је жртви некада заиста довољно само: искрено „ИЗВИНИ„.

Нела Савић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.