Ibrahim Smailović, Generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor, Ministarstvo pravde Crne Gore

Period (od-do) 2001-2005 Naziv stečene kvalifikacije Diplomirani pravnik, Univerzitet Crne Gore – Pravni fakultet, VII1 nivo obrazovanja.

Generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor, Ministarstvo pravde Crne Gore

Radno iskustvo

Period (od-do) 27.03.2006.-22.12.2008. godine – Sudijski pripravnik, Osnovni sud u Bijelom Polju.

Period (od-do) 22.12.2008-12.04.2012. godine

Samostalni savjetnik II – Glavne aktivnosti i odgovornosti Izrada presuda (parničnih i krivičnih), sprovođenje istražnih radnji, poslovi portparola, odlučivanje o zahtjevima za slobodan pristup informacijama i učešće u projektu upravljanja promjenama u sudu koji je realizovan u saradnji sa USAID-om, Osnovni sud u Podgorici, ul. 13 jula bb

Period (od-do) 12.04.2012.-28.09.2017. godine – Sudija Osnovnog suda u Podgorici (12.04.2012.-01.09.2014.), a od početka 2014. godine i zamjenik predsjednika suda.

Sudija Osnovnog suda u Podgorici upućen u Ministarstvo pravde Crne Gore na određeno vrijeme u trajanju od 2 godine, počev od 01.09.2014. godine, na poslovima unaprjeđenja rada sudova i uvođenja međunarodnih standarda. Odlukom Sudskog savjeta iz septembra 2016. godine, produženo je navedeno upućivanje za još jednu godinu.

-Od septembra 2017. godine v.d. generalnog direktora Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor, Ministarstvo pravde

-Od januara 2018. godine generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor, Ministarstvo pravde

-Od juna 2020. godine, pored dužnosti generalnog direktora, medijator u Centru za alternativno rješavanje sporova

Glavne aktivnosti i odgovornosti 12.04.2012-01.09.2014. godine – Sudija u vanparničnom odjeljenju Osnovnog suda u Podgorici i član vijeća za odlučivanje o prigovorima na odluke donesene u izvršnom postupuku; Od početka 2014. godine i Potpredsjednik suda.

01.09.2014-01.09.2017 godine – Sudija upućen u Ministarstvo pravde na poslovima unaprjeđenja rada sudova i uvođenja međunarodnih standarda. Član Radne grupe za poglavlje 23; učestvovao u izradi niza zakona i podzakonskih akata, analiza, izvještaja… Prisustvovao sastancima sa ekspertima EU iz oblasti građanskog zakonodavstva, predstavnicima Svjetstke banke, Međunarodnog monetarnog fonda… Aktivno učestvuje u unaprjeđenju zakonitosti rada notara i javnih izvršitelja.

Izrada zakona i podzakonskih akata, unaprjeđenje sistema izvršenja, nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja, učestvovanje u izradi Građanskog zakonika Crne Gore, učestvovanje o velikom broju radnih grupa za izradu propisa iz raznih oblasti, aktivno učestvovanje u sprovođenju reforme alternativnog rješavanja sporova, članstvo u timovima za podršku Crnoj Gori u arbitražnim sporovima (Hypo-CG) i pregovorima o uređenju saradnje CG i pojedinih stranih investitora itd.

1 коментар


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.