Слободан Н. Ивановић, председник Основног суда у Крушевцу

Б и о г р а ф и ј а

Функцију судије, најпре, Општинског суда у Крушевцу, обављао почев од 01. децембра 1998. године, а од 2010. године судије Основног суда у Крушевцу, као председник парничног већа, с тим што дужност вршиоца функције председника Основног суда у Крушевцу, обавља почев од 20. децембра 2016. године. Овом приликом истиче чињеницу да је свој радни век провео у правосуђу, тачније, од првог свог запослења у Окружном суду у Крушевцу, где је прошао пут од приправника – волонтера, па до редовног судијског приправника, а након положеног правосудног испита изабран и за стручног сарадника суда.

У пероду од 2010. године, па до 2016. године, обављао дужност председника грађанског одељења Основног суда у Крушевцу, председника ИПВ већа и порт – парола Основног суда у Крушевцу, а након ступања на дужност функције председника Основног суда у Крушевцу обавља и послове, како у оставинском, тако и кривичном одељењу, и то као председник кривичног већа и судије за претходни поступак.

Иначе, за време трајања мандата председника овог суда, Основни суд у Крушевцу је одлуком Комисије Врховног касационог суда за доделу награде и признања, добио следеће награде и признања:

1.Награду у категорији “Повећања броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године”.

2.“Признање за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система” – у обе категорије.

3.“Признање за иновације које су допринеле побољшању рада суда”.

4. Најзад, Основни суд у Крушевцу, је од стране Комисије Врховног касационог суда, означен и као суд који је остварио најбоље резултате у категорији “Повећања броја решених предмета у суду у односу на исти период претходне године”, али је из разлога везаних за критеријуме Правилника, који прописују, да предност има решавање старих предмета, Основном суду у Крушевцу је додељена награда у првој категорији, дакле, награда за више решених старих предмета.

1 коментар


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.