Никола Томић, правник и медијатор, Србија

Никола Томић, Нови Београд; nikola_d_tomic@hotmail.com


РАДНО ИСКУСТВО:
Јануар 2019 – Југоимпорт-СДПР Ј.П. – Виши стручни сарадник у Дирекцији за правне послове и људске ресурсе (контрола усклађености пословања; дуе дилигенце, израда разних уговора преговарање; израда нормативних аката; статусни послови предузећа и других правних субјеката у земљи и иностранству; пружање правних услуга зависним предузећима и другим привредним друштвима по основу уговора о услугама; и др.)
Јануар 2017 – Децембар 2019 Југоимпорт-СДПР Ј.П. – Самостални стручни сарадник у Дирекцији за правне послове и људске ресурсе
Октобар 2015 – Јануар 2017 Југоимпорт-СДПР Ј.П. – Самостални стручни сарадник у Дирекцији за економско-финансијске послове (контрола усклађености пословања, пружање правне подршке из домена рада дирекције; израда уговора о зајму, цесији и регулисању међусобних односа; израда правно-финансијске анализе свих уговорних односа који проистичу из спољнотрговинских и инвестиционих уговора са предлозима за даље поступање; учествовање у припремама за спорове пред домаћим и страним судовима и арбитражама)
Јул 2013 – Октобар 2015 Југоимпорт-СДПР Ј.П. – Стручни сарадник у Дирекцији за економско-финансијске послове

OБРАЗОВАЊЕ: 2019 Медијација у привредним споровима; 2018 Медијација – Основна обука; 2018 Мастер студије, Пословно-правни модул, под-модул Међународно пословно право, Правни факултет, Универзитет у Београду ; 2013 Дипл. правник Правни факултет, Универзитет у Београду; 2005 Економско-трговинска школа, Шабац ; 2005 British council FCE Cambridge ESOL ;

ОБУКЕ/СЕМИНАРИ: -Могућности и начини наплате проблематичних потраживања од домаћих и ино партнера; – Нови Закон о извршењу и обезбеђењу; – Општи семинар о Закону о улагањима – Конференција „Интелектуална својина у Србији“ – Основна обука за медијаторе
Друге вештине:
Рад на рачунару (MS Office, интернет истраживање) Возачка дозвола (Б категорије)
Персоналне карактеристике:
Добре лидерске и организационе способности, тимски играч, комуникативан, одговоран, поуздан, усмерен на постизање циља, динамичан
Интересовања/Хобији:
Позориште, спорт
Остало:
Члан Националног удружења медијатора Србије; Члан Удружења за арбитражно право; Члан Young Mediators Initiative.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.