Tjedan medijacije 2022.
Život bez destruktivnog konflikta

Hrvatska udruga za medijaciju (HUM), prva medijacijska udruga u Republici Hrvatskoj, desetu godinu za
redom organizira TJEDAN MEDIJACIJE, od 17. do 21. listopada 2022. Ove će se godine Tjedan održati
dijelom uživo, a dijelom online. Tjedan je prava prilika za građane da besplatno riješe konflikte i
informiraju se o medijaciji. Medijacije predložene tijekom ovog Tjedna, u HUM-u će se provesti bez
naknade (besplatno).
Tjedan medijacije je namijenjen svima zainteresiranima neovisno o tome imaju li konflikte ili ne. Želja
organizatora je snažnije promovirati mirenje/medijaciju ne samo kao izvansudski način rješavanja sukoba i
sporova, već i kao način života te poslovanja. Kroz ovaj tjedan održat će se okrugli stolovi, i to „Medijacija u obiteljskim odnosima – kada, kako i za koga“ u suradnji s udrugom SOS Rijeka – Centar za nenasilje i
ljudska prava, „Medijacija u radnim odnosima“, kao i „Rješavanje pritužbi u financijskoj industriji
medijacijom“ u suradnji s HANFA-om.
Pripremaju se različita predavanja i radionice za građane i medijatore. Tjedan će započeti radionicom za
nastavnike medijatore u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje: „Kako rješavati sukobe u školi mirnim putem“. Slijede tri online webinara, a teme su: „Zlatna pravila koja pomažu izabrati suđenje ili medijaciju“, „Primjeri prakse i iskustva u medijaciji iz drugih država, „Zašto biznis treba medijaciju“ te radionica „Kako komuniciram s drugima?“ .

U četvrtak, 22. listopada 2022., svečano će se obilježiti

Conflict Resolution Day“- „Svjetski dan rješavanja sukoba”.


„Medijacija predstavlja sigurnu luku za teške razgovore, obnovu prekinute komunikacije, slušanje i
razumijevanje te vraćanje odnosa na njegov početak. U medijaciji suradnja zamjenjuje suprotstavljanje.
Umjesto jedni druge, sudionici medijacije napadaju zajednički problem i zajedno uz pomoć medijatora pronalaze rješenje skrojeno po njihovoj mjeri. Nakon brze i kvalitetne nagodbe u medijaciji stranke rijetko propuste reći: „Uf, da smo samo za medijaciju saznali ranije!“ – predsjednik HUM-a dr sc. Srđan Šimac

HUM je od Ministarstva pravosuđa i uprave RH akreditirana institucija za medijaciju i obuku medijatora.
Osnovan je 29. rujna 2003. i utemeljen je na entuzijazmu i vjeri osnivača u način rješavanja sporova koji se
temelji na dijalogu, međusobnom uvažavanju te razumijevanju stajališta i interesa suprotstavljenih strana.
Udruga danas broji preko 1000 članova. Među njima su odvjetnici, suci, gospodarstvenici, učitelji,
ekonomisti, socijalni radnici i stručnjaci iz mnogih drugih područja, ali i pravne osobe.
U skladu s pravnom stečevinom Europske unije te bogatom povijesti i razvojem medijacije na globalnoj
razini, HUM provodi aktivnosti među građanima, organizacijama i javnosti usmjerene na upoznavanje s
mogućnostima koje pruža medijacija. Medijacija je izvrstan alat za preveniranje, poboljšanje i rješavanje
svih vrsta životnih i poslovnih problema na mnogo brži, ekonomičniji, jednostavniji i ugodniji način.
O svim blagodatima medijacije najbolje svjedoče podaci Centra za medijaciju HUM-a u 2021. godini, u
kojoj je 75% medijacija završeno nagodbom, a medijacije su do nagodbe trajale prosječno 18 dana.
Zadovoljstvo s medijacijom i s medijatorima među strankama zabilježen je je iznad 95 posto, neovisno o
sklapanju nagodbe, a sve osobe koje su u HUM-u koristile medijaciju, preporučile bi je i drugima.

Više o samom programu:

TJEDAN MEDIJACIJE
Život bez destruktivnog konflikta

PONEDJELJAK, 17. 10. 2022.

12:00-14:00 sati

Radionica za nastavnike medijatore u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje:

Kako rješavati sukobe u školi mirnim putem

Naša (Mali korak – Centar za kulturu mira i nenasilja i HUM – Hrvatska udruga za medijaciju) dosadašnja iskustva rada s djecom i mladima u školi i zajednici, te spoznaje iz prakse, govore nam da je uz učenje i afirmaciju pozitivnih životnih strategija, vještina i vrijednosti u školi važno senzibilizirati učenike, nastavnike i roditelje da u problemskoj situaciji reagiraju pomoću suradničke, a ne suparničke logike.
Vještine komunikacije, dijaloga, dogovaranja, timskog rada te pregovaranja, upravljanja sukobima, zajedničkog rješavanja problemskih situacija, a posebice medijacije, čine glavna umijeća kojima se postiže uspješniji život i razvoj u zajednici. Na ovoj će radionici učitelji imati priliku rješavati izazove s kojima se susreću u školi uz pomoć medijacijskih tehnika.

Voditeljice: Dušanka Pribičević-Gelb, dopredsjednica HUM-a medijatorica i trenerica
medijatora, i Suzana Fugaj, mag. iur., univ. spec.iur., medijatorica i trenerica medijatora
Mjesto održavanja: HUM, Kneza Mislava 12, Zagreb

18:00–19:30 sati

Online webinar: Zlatna pravila koja pomažu izabrati suđenje ili medijaciju. Što to stranke i njihovi punomoćnici trebaju znati prije nego se odluče za medijaciju kao pr(a)vo rješenje?

MEDIJACIJA se s pouzdanjem može nazvati najboljim načinom rješavanja konflikata i sporova.

I pored njene iznimne učinkovitosti te i pored njenih iznimnih prednosti za sudionike sporenja koje su za sada doista prepoznali najčešće samo oni koju su sudjelovali u kvalitetnoj medijaciji, ona još uvijek ne uspijeva raširiti krila u mjeri i brzini u kojoj to zaslužuje. Dio razloga za to nalazi se ne samo u nedovoljnom poznavanju medijacije od strane njenih potencijalnih korisnika, već i u nedovoljnoj artikuliranosti medijatora pri njenoj promociji i pojašnjavanju razloga za davanje prednosti njoj u odnosu na druge metode rješavanja sporova. U ovom izlaganju pokušat ćemo u tom pogledu učiniti korak ili dva naprijed, ne bi li kako strankama u konfliktu ili sporu tako i njihovim punomoćnicima koji još uvijek dvoje oko medijacije, dodatno približili dio onoga što oni neizostavno trebaju znati prije nego se odluče za medijaciju.

Voditelj: dr. sc. Srđan Šimac, predsjednik HUM-a, sudac Visokog trgovačkog suda RH,
medijator i trener medijatora
ZOOM platforma; obavezno se registrirati na linku:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpcu2orD4jH9LoYrXT8kVtu3tayLcKYASh

UTORAK, 18. 10. 2022.
13:00-14:30 sati

Online okrugli stol u suradnji sa SOS Rijeka- Centrom za nenasilje i ljudska prava u okviru projekta “Pravo na pravo “Ministarstva pravosuđa i uprave RH:

Medijacija u obiteljskim odnosima – kada, kako i za koga

Koji sve sukobi mogu biti obuhvaćeni medijacijom u obiteljskim sporovima otkrit će nam Dušanka Pribičević-Gelb kao iskusna medijatorica. Iva Čatipović iz SOS Rijeke – Centra za nenasilje i ljudska prava ukratko će predstaviti problematiku u slučajevima nasilja, s kojima se susreće u svakodnevnom radu. Između ostalog, sudionici će saznati prednosti izvansudskog načina rješavanja problema u obiteljskim odnosima, kao i koja je razlika između obiteljske medijacije pred Centrom za socijalnu skrb i
medijacije u obiteljskim sporovima u npr. HUM-u. Sudionici će se po završetku okruglog stola moći pridružiti diskusiji svojim pitanjima i komentarima. Cilj okruglog stola je okupljanje i razmjena iskustava medijatora s riječkog područja, i šire.
Okrugli stol dio je projekta pod nazivom Savjetovalište za pravnu pomoć, koji financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH. Udruga SOS Rijeka je nositelj projekta dok je partner Hrvatska udruga za medijaciju.

Moderatorica: Suzana Fugaj, mag. iur., univ. spec. iur., medijatorica i trenerica medijatora,
panelisti: Dušanka Pribičević-Gelb, dopredsjednica HUM-a, medijatorica i trenerica medijatora, Iva Čatipović, SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava, medijatorica
ZOOM platforma; obavezno se registrirati na linku:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArdOGrrjotG9NglFNwSZXYXfNdK7twaSsB

17:30-19:00 sati

Radionica u suradnji s udrugom ARANE:
„Kako komuniciram s drugima?“

Na ovom interaktivnom predavanju sudionici će imati prilike saznati nešto više o različitim stilovima komunikacije, kako se asertivno izražavati ali i spoznati kako slušate druge te saznati kako ih zaista čuti dok ih slušate.

Voditeljica: Tea Mađerčić, mag. psych., medijatorica

Mjesto održavanja: HUM, Kneza Mislava 12, Zagreb

SRIJEDA, 19. 10. 2022.
12:00-14:00 sati
Okrugli stol

Medijacija u radnim odnosima

Medijacija u individualnim radnim sporovima i uopće upravljanje sukobima i rješavanje sporova u vezi s radnim odnosima pojedinih radnika važno je područje društvenog života i mirenja i želimo mu posvetiti posebnu pozornost.

Uspješnost obveznog mirenja u kolektivnim radnim sporovima naglašava potrebu za inauguriranjem sustava mirenja u individualnim radnim sporovima, u sudovima i izvan njih te posebno potrebu za promicanjem politika mirnog rješavanja sukoba i sporova na radnom mjestu unutar tijela, organizacija i trgovačkih društvima. Riječ je jednako kako o interesu i radnika i poslodavaca, tako i o interesu cjelokupne društvene zajednice.

Vrijeme je da se sukobi i sporovi koji u većini slučajeva opterećuju odnose na radu prestanu ignorirati, rješavati tek kada se pojave i tretirati kao problemi unatoč drugim mogućnostima. Koncept suprotstavljanja u njihovom rješavanju kao neproduktivan, treba zamijeniti suradnjom kao prvom opcijom. Medijacija ne predstavlja samo način rješavanja sukoba i sporova, već način života i modernog poslovanja. O izuzetnim pogodnostima medijacije (poput oslobođenja od poreza) i poslovnih politika mirnog rješavanja sporova želimo prodiskutirati s relevantnim subjektima i zajedno pokušati utvrditi smjernice za buduće zajedničko i pojedinačno djelovanje u ovom pravcu.

Pronađimo odgovore na pitanja o važnosti upravljanja konfliktima i sporovima u vezi s radnim odnosima , njihovom ranom otkrivanju i mirnom rješavanju.

Moderatorica: Aida Marijan, dipl. iur., dopredsjednica HUM-a, medijatorica i trenerica medijatora
Mjesto održavanja: HUM, Kneza Mislava 12, Zagreb

18:00-19:30 sati
Online interaktivno predavanje

Primjeri prakse i iskustva u medijaciji iz drugih država

Od brojnih podataka koje smo saznali u Nizozemskoj jedan zaslužuje posebnu elaboraciju: prema opsežnom istraživanju o razlozima zašto bi netko umjesto sudskog postupka odabrao medijaciju, u 43% slučajeva sudska odluka ne rješava problem – nema instrumenata kojima bi mogla riješiti postavljeni problem, odnosno, sud u tolikom broju slučajeva nema primjereni odgovor na postavljeno pitanje – s druge strane, smatra da medijacija ima. Uz sve ostale razloge zbog kojih stranke u Nizozemskoj smatraju medijaciju prikladnim načinom rješavanja sporova (brzina, jednostavnost, inkluzivnost, povjerljivost..) ovaj bode oči, tim prije što su nizozemski sudovi kvalitetni i efikasni (samo 1% ispitanika smatra da bi trebalo spor rješavati medijacijom jer je to brže).

Mogu se iznijeti neke pretpostavke (s primjerima) zašto bi to moglo biti tako. Interesantno je da sudionici u diskusiji kažu zašto je prema njihovom mišljenju to tako.

Rasprava ima određeni okvir događanja: očekujemo novi Zakon o mirenju u kojem bi se potaklo rješavanje sporova medijacijom na sudu i izvan suda. Zakon prema uvodnim napomenama želi zadržati sve ono do čega je medijacija do sada u Hrvatskoj došla i to unaprijediti s određenim idejama. Za sada ne znamo koja su konkretna rješenja, ali imamo priliku razgovarati o tome što mi kao netko tko je u temi
pretpostavljamo da bi bilo važno uzeti u obzir.

Voditelj: Vanja Bilić, medijator, trener medijatora
ZOOM platforma, obavezno se registrirati na linku:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpcuCgrT8oHdVGn_lWlMeVdDCk8iYHsSBE

ČETVRTAK, 20. 10. 2022.
12:00-14:00 sati

Okrugli stol u suradnji s HANFA-om:

„Rješavanje pritužbi u financijskoj industriji medijacijom“

Potrošači u ugovornim odnosima redovno imaju slabiji položaj u odnosu na trgovca. Kako bi ostvarili svoja prava i riješili spor, potrošači prvo moraju podnijeti prigovor trgovcu, a na koji je on dužan odgovoriti u roku od 15 dana. Ako na taj način nisu uspjeli riješiti spor, potrošači imaju mogućnost riješiti ga na neki od alternativnih načina rješavanja sporova pred nekim od sedam akreditiranih tijela za provođenje takvih postupaka, kao što je Hrvatska udruga za medijaciju. Glavna metoda za alternativno
rješavanje potrošačkih sporova u Hrvatskoj je medijacija, koja omogućuje brzo, fleksibilno i financijski povoljnije rješavanje spora kako za trgovca tako i za potrošača. Na okruglom stolu će se pridružiti Ivan Mučnjak, Voditelj direkcije za praćenje zaštite potrošača i edukaciju unutar Sektora za sistemske rizike HANFA-e te predstavnici financijske industrije.

Moderatorica: Ejla Grantverger, korporativna pravnica, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o., medijatorica i članica nadzornog odbora HUM-a
ZOOM platforma, obavezno se registrirati na linku:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsf-2qrDotGNFTg0aPbaOxbbBLjfImWLSi


18:00-20:00 sati

Svečano obilježavanje Svjetskog dana rješavanja sukoba
HUM tradicionalno obilježava Svjetski dan rješavanja sukoba –

„World Conflict Resolution Day“

Svečanom obilježavanju ovog dana već desetu godinu za redom, pridružuje se i Hrvatska udruga za medijaciju. S ciljem daljnjeg promoviranja medijacije u našem društvu, ne samo kao izvansudskog načina rješavanja sporova, već i kao načina života i poslovanja. Kroz afirmaciju vještina komuniciranja, nekonfliktnog dijaloga, upravljam konfliktima, međusobnog razumijevanja i tolerancije, želimo ne samo u tom pogledu organizirati razne edukacijske aktivnosti u Tjednu medijacije, već i uz naše drage
članove, goste i prijatelje, svečano obilježiti ovaj dan. Pridružite nam se i Vi i svojim prisustvom uveličajte ovaj dan!
Voditelj: dr. sc. Srđan Šimac, predsjednik HUM-a, sudac Visokog trgovačkog suda RH, medijator i trener medijatora
Mjesto održavanja: HUM, Kneza Mislava 12, Zagreb

PETAK, 21. 10. 2022.
11:00-12:30 sati

Online webinar: Zašto biznis treba medijaciju?

Pregovaranje može biti teško. Kao pomoć, može nam poslužiti cijela paleta medijacijskih vještina koje možemo primijeniti da se pregovori pokrenu i omogući dolazak do kvalitetnog rješenja za obje strane.
Ključno je zadržati fokus na ciljeve, otkriti pozadinske motive te kreirati široki prostor potencijalnih rješenja. Uvijek postoji prostor da obje strane pronađu win-win rješenje. Jerislav je pokretač niza tehnoloških tvrtki, dugogodišnji Microsoft MVP, entuzijastični fotograf, jedriličar i kuhar. U svojoj karijeri koja je obuhvatila raznolika područja, od robota u nuklearnoj industriji, mrežne opreme do velikih video streaming platformi, stekao je iskustva koja želi podijeliti.

Voditelj: Jerislav Bobić, medijator i serijski poduzetnik, član Upravnog odbora HUM-a
ZOOM platforma, obavezno se registrirati na linku:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItce2urDkjH9yxVC2WuYwPieejPrOxqKf9

POZIV GRAĐANIMA:

SVI POSTUPCI MEDIJACIJE
PREDLOŽENI PRED HUM-om

TIJEKOM
TJEDNA MEDIJACIJE
17.-21. listopada 2022.

PROVEST ĆE SE U POTPUNOSTI
BEZ NAKNADE=BESPLATNO

Svi građani ili pravne osobe mogu se obratiti HUM-u za informaciju, savjet, pojašnjenje, pomoć, saznati mnogo više o MEDIJACIJI i otkriti je li medijacija odgovarajući način rješavanja konflikta ili spora.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.