Јелица Милосављевић, дипл. спец. педагог, медијатор, Крушевац, Србија

ЈЕЛИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ
МЕДИЈАТОР, ДИПЛ. СПЕЦ. ПЕДАГОГ, НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

ОБРАЗОВАЊЕ:

ПЕДАГОШКА АКАДЕМИЈА, Крушевац – дипломирала 1991. год. на смеру: Наставник разредне наставе

ДЕФЕКТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, Београд, дипломирала 1997. год.

од. на одсеку Превенција и ресоцијализација лица са поремећајима у друштвеном понашању

УВОДНИ КУРС ИЗ ГРУПНЕ АНАЛИЗЕ (С.Х.ФОУЛКЕС),

ПОРОДИЧНО СИСТЕМСКА ТЕРАПИЈА- И и ИИ год.

РАДНО ИСКУСТВО:

 • ОСНОВНА ШКОЛА „ДРАГОСЛАВ ЦЕКИЋ” ЈАСИКА, 1994-1998.год. Наставник разредне наставе
 • ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, 1998.год. – до данас- Водитељ случаја

ЛИЦЕНЦЕ:

Дозвола за посредовање- Решење број: 740-09-121/2015-22, Министарства правде од 15.04.2015. год, обновљена 16.04.2018.год, Решење број: 740-09-121/2015-22, Министарства правде од 16.04.2018.год.

РЕЛЕВАНТНИ СЕМИНАРИ и ОБУКЕ из области медијације

 • „Медијација- посредовање измедју жртве И преступника“, основни курс . предавач Мариен Лиебманн, 2004.год.
 • „Медијација И културне разлике“ -Уницефф, 2004. год,предавач Мариан Лиебманн,
 • „Семинар о вештинама обучавања за посредовање између жртве и преступника“, са положеним испитом, октобар 2006. год, предавач Мариан Лиебманн
 • „Медијација у случајевима дискриминације“ – Партнери за демократске промене, ЦАРС и Повереник за заштиту равноправности, 2012.год
 • Специјализована обука за посреднике„Напредне вештине посредовања-медијације“- НУМС, 2016.год.
 • Специјализована обука„Медијација у породичним споровима“- НУМС 2016. год.
 • Специјализована обука„Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга“.-Партнери за демократске промене-2017.год.
 • „Медијација као примарно средство решавања привредних спорова“-Партнери за демократске промене, 2018. год
 • „Медијација у САД ирегиону“ –Партнери за демократске промене2018. год
 • Специјализована обука„Поредовање у привредним споровима“ –АДР Партнерс, 2019.год.
 • Учешће на „Годишњој конференцији Националног удружења медијатора“ -Национално удружење медијатора, 2015. год.
 • Организација и вођење трибине„Улога центра за социјални рад у превенцији и борби против дискриминације“- Канцеларија повереника за заштиту равноправности-Крушевац 2013. год.
 • Организација и вођење трибине„Медијација у Србији- ефикасније и хуманије решавање спорова“- НУМС, Крушевац 2016.год.
 • Организација и вођење округлог стола„Примена медијације са симулацијом медијације“- НУМС, Нови синдикат социјалне заштите, 2018.год.
 • Са применом медијације кренула одмах након завршених првих обука. Од 2005.до2009.год. урадила више медијација у оквируВаспитно поправног дома (ВПД) у Крушевцу. У период од 2007.до2015.год. радила медијације у оквиру ЦСР Крушевац то најчешће породичне спорове и вршњачке сукобе.
 • 2012.год. прошла едукацју из области дискриминације, а касније И напредне вештине посредовања,као И медијацију у породичним споровима. Лиценцу Министарства правде за посреднике, добила у априлу 2015.год.Исту обновила 2018.год. Уписана у Регистар посредника Министарства правде РС, као И посредник при канцеларији Повереника за заштиту равноправности. Од добијања лиценце урадила више десетина медијација.

Највише урађених медијација су из области:

 • породичних спорова (вршење родитељског права, измена одлуке о поверавању деце као И регулисање виђања по разводу брака И змеђу детета И родитеља са којим не живи, недавање издржавања, сукоби између родитеља И деце, наставника И родитеља) .Ови спорови рађени су позахтевима:појединаца, Осниовних И Виших судва као И институција (школе, Центри за социјални рад)
 • вршњачких сукоба: реализација васпитних налога по захтевима Вишег јавног тужилаштва, као И вршњачко насиље по захтевима школа
 • спорова између банке И повериоца
 • имовински спорова – по захтеву Основног суда у Крагујевцу
  У истом период реализовала веома активну промоцију медијације, одржала више семинара, предавања И трибина,учествовала уТВ и радио емисијама.:

Организација и вођење трибине „Улога центра за социјални рад у превенцији и борби против дискриминације“- Канцеларија повереника за заштиту равноправности-Крушевац 2013. год.

Организација и вођење трибине „Медијација у Србији- ефикасније и хуманије решавање спорова“ – НУМС, Крушевац 2016.год.

„Дискриминицаја и могућност примене медијације у систему социјалне заштите“- Нови синдикат социјалне заштите, Бања Врујци 2016. год

„Медијација и васпитни налози – Национално удружење медијатора и Комора социјалне заштите, Смедерево 2016. год.

Учешће у пројекту „Унапређење ефикасности правосуђа”- Крагујевац, Београд 2017. год.

Организација и вођење округлог стола„Примена медијације са симулацијом медијације“- НУМС, Нови синдикат социјалне заштите, Крушевац 2018.год.

Учешче на округлом столу„Стратешке смернице за унапређење примене медијације у Републици Србији”, у оквиру пројекта ЕУ за Србију – подршка Врховном касационом суду – Крагујевац 2019. год.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.