Развој института за медијацију у Украјини

У целом свету посредовање је један од механизама и начина алтернативног решавања сукоба. Постоје различити модели деловања посредовања у оквиру правосудног система и правног окружења у различитим земљама.

Посредовање постоји у Украјини више од 20 година.

Током година његовог настанка, пилот пројекти, посвећени спровођењу процедуре посредовања, и пилот пројекти посвећени ресторативној правди, су вођени у одређеним судовима државе уз подршку међународних организација, а неке судије су прошле посебну обуку.

Међутим, углавном, током ових година, процедура посредовања није широко призната као алтернативно средство решавања сукоба, и штавише, дуго времена појам “посредовања “ није био познат широкој јавности. У случају било ког сукоба 95 % странака се обратило суду.

Последњих година, посредовање стиче шире признање у Украјини. С једне стране, ово је проузроковано потписивањем Споразума о придруживању Европској Унији од стране Украјине 2014. године и неопходношћу примене европских стандарда у погледу посредовања, између осталог као ванпарничног средства за решавање сукоба. Са друге стране, пораст свесности и популарности поступка посредовања је допринос посредника (медијатора ) који су се слободном вољом ангажовали и настављају да се ангажују у популаризацији ове процедуре, пре свега, међу правном заједницом Украјине, међу државним властима и међу становништвом.

На пример, током 2018 године, Украјинска академија за посредовање је реализовала пројекат “Све већа свесност судија, адвоката и грађана о посредовању у циљу побољшања приступа правди и повећања ефикасности правосуђа”, који је подржао амерички народ преко Агенције Сједињених Држава за међународни развој у оквиру програма “Нова Правда”. Тако су судије и адвокати из свих региона Украјине учествовали у радионицама за подизање квалификација и били су обавештени о процедури посредовања, његовој суштини, главним принципима и улози у професионалним активностима.

Поред тога, Украјинска академија за посредовање, коју је подржао УСАИД, реализовала је пилот пројекат чији је циљ отварање кабинета за посредовање у Привредном суду региона Одесе, Апелационом привредном суду, као у локалном суду Кивске области града Одесе.

Рок за ове пројекте је већ истекао, али кабинети за посредовање настављају са радом.

После тога је ова добра иницијатива представљена у судовима других јурисдикција без деловања пилот пројеката. Тако, тренутно кабинет за посредовање делује при Апелационом суду административне јурисдикције у Одеси , и у најближој будућности кабинет за посредовање ће бити отворен у окружном управном суду.
Данас је примена посредовања у правном систему Украјине једна од приоритетних области реформе система приступа грађана правди.
Тренутно не постоји законска регулатива института за посредовање у Украјини. Изузетак је област друштвених (социјалних) служби где Државни стандард друштвене (социјалне) службе посредовања делује.

Међутим, треба напоменути да се појам „посредовање“ помиње у низу законских аката као што су:
Привредни процедурални (процесни) законик Украјине, Грађански процедурални законик Украјине, Законик о управном поступку Украјине, Закон Украјине о “бесплатној правној помоћи“ од 2. јуна 2011. године, Закон Украјине о друштвеним службама од 17. јануара 2019 године.

Глобално искуство показује да одсуство закона не спречава стране у спору да успешно воде посредовање (Немачка је одличан пример).
Данас Веркховна Рада оф Украине (Парламент) разматра нацрт закона бр.3504 (тинаести из 2010. г) који је усвојен након првог читања.

Постоји велика нада да ће у најближој будућности овај закон бити усвојен. По нашем мишљењу усвајање закона може покренути популаризацију посредовања ( медијације ) и оно обезбеђује правну основу заинтересованим странама за интеракцију са посредницима (медијаторима).

Изузетна одлика и јединственост овог нацрта закона је то што га је припремила радна група коју је основало Министарство правде Украјине, и која укључује искусне медијаторе (посреднике) из целе Украјине.

Нацрт закона је оквир и успоставља главне и основне појмове : шта је посредовање (медијација), ко може бити посредник (медијатор), статус те особе, принципи посредовања (медијације), права и обавезе посредника и странки , ко води обуку , итд.

Кључно је да усвојени закон буде оквир и да не доведе до прекомерног регулисања посредовања. У међувремену, важно је не само донети посебан закон, већ и сложен приступ изменама националног Законодавства.

2017. године, заједно са доношењем нових процедуралних законика, појам медијација (посредовање) је поменут на законодавном нивоу и утврђена је претпоставка поверљивости информација до којих је посредник дошао током посредовања.

Тако три процедурална (процесна) законика (наиме грађански процесни, привредни процесни и законик управног поступка) предвиђају да се лица која су по закону дужна да чувају поверљивост, која се тиче информација које добијају везано за пружање услуга посредовања током вођења вансудског решавања спора (везано за такве информације), не могу испитивати као сведоци.

Међутим, пре доношења закона о посредовању, којим ће се успоставити обавеза посредника да чува поверљивост информација до којих су он или она дошли пружањем услуга посредовања , одредбе садржане у процесним законицима у ствари не функционишу.

Потписивање Конвенције Уједињених Нација о посредовању (Сингапурске конвенције) од стране Украјине 07 августа 2019 год. је веома важан корак за Украјину. Упркос чињеници да Конвенција регулише само извршење споразума као резултат међународног привредног посредовања, то указује да се Украјина придржава принципа посредовања и обавезује да постави (именује) надлежни орган за доношење одлука о дозволи за извршење Споразума (или одговарајуће одбијање).

Још један важан фактор је активна и моћна заједница која се уједињује у јавне заједнице и организације и посвећује се развоју посредовања (медијације).

У Украјини постоји више од 30 јавних организација посредника (медијатора) од којих многи активно раде на развоју и имплементацији посредовања (медијације) у Украјини и имају удобан суживот.

На пример, припремљени су отворени документи за примену обједињених стандарда обуке за медијаторе и пружање услуга: етички кодекс медијатора, принципи обуке за основне вештине медијатора, принципи обуке за основне вештине породичних медијатора.
По нашем мишљењу, веома је важно да заједница медијатора брине о питањима квалитета обуке и квалитета пружања услуга.

Већина посредника у пракси у Украјини стално усавршава квалификације и учествује у надгледању и надзору.
Важан елемент ове активности је прилагођавање захтевима професионалне етике. Украјински посредници (медијатори) имају избор: да се придржавају одредби европског кодекса понашања за медијаторе, да створе сопствени стандард у оквиру организације или да се придруже стандардима које су припремиле друге организације.

У данашње време је породично посредовање (медијација) најтраженије у Украјини. Постоји веома разграната заједница породичних медијатора . Постоји такође и захтев за пословно посредовање и Партнерско посредовање (као превентивна мера), на пример, пре почетка заједничког пословања.

Последњих година у Украјини делују волонтерски пројекти у социјалним службама, центрима за породицу и децу у којима волонтери медијатори воде поступке посредовања бесплатно.

Тржиште потражње за услугама посредовања у Украјини се постепено ствара. И може се приметити да постоји потражња не само за бесплатним посредовањем у оквиру волонтерских пројеката већ и за плаћеним посредовањем, што је пожељно.

Нарочита пажња биће посвећена питању увођења медијације у област малолетничког правосуђа. Крајем 2018 год. Кабинет министра Украјине је својим Декретом одобрио Националну стратегију реформе правосудног система по питању деце за период до 2023 год.

Почетком 2019 год. Министарство Правде Украјине и Канцеларија главног тужиоца Украјине одобрили су Наредбу о спровођењу пилот пројекта „Програм обнове за малолетнике осумњичене за кривична Дела“. Примена пројекта је започета на основу система бесплатне правне помоћи у шест региона Украјине. Успешна примена овог програма је постала основа за његово одмеравање (скалирање) на целој територији Украјине почев од априла 2020 год.

Суштина овог пројекта је да укључује малолетнике (уз њихову сагласност) који су осумњичени за кривична дела мале или просечне тежине и који нису претходно кривично одговарали. Споразум о накнади проузроковане штете који су закључиле странке у оквиру пилот пројекта је споразум грађанског карактера.

Треба напоменути да су током последњих 5 година неки представници правних професија ( судије, адвокати, нотари и приватни извршитељи) прошли основну обуку за медијаторе и успешно примењивали стечене вештине у оквиру својих професионалних активности.

За разлику од њих, адвокати немају таква ограничења у погледу комбиновања професија, изузев поступака, где су они адвокати и ако нису подложни сукобу интереса.

Током периода март – август 2020 год. тим националних и међународних стручњака Европске Уније Пројекат “Право – Правда”, уз моје учешће, спровео је истраживање “ГАП анализа примене институте за посредовање у Украјини “.

Стручњаци су пажљиво анализирали и открили празнине у законодавству и институционалној структури и дали препоруке у погледу механизма и даљих корака за примену институте посредовања у Украјини.

Сумирајући, неопходно је указати да се институт посредовања нагло развија у Украјини и налази све више поштовалаца који су осетили његову магичну моћ.

Свитлана Сергејева, адвокат, медијатор

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.