МЕДИЈАЦИЈА – ДОБИТНА КОМБИНАЦИЈА

Медијација – добитна комбинација

Медијација представља поступак вансудског решавања  спорова.

Правни оквир, медијација или посредовање  налази у Закону о посредовању у решавању спорова „Службени гласник РС“, број 55 од 23. маја 2014. Законска дефиниција (члан 2.) гласи:

“Посредовање је поступак, без обзира на назив, у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника, који странама помаже да постигну споразум…”- Закон о посредовању у решавању спорова „Службени гласник РС“, број 55 од 23. маја 2014.

Дакле, медијација је поступак мирног решавања сукоба, конфликата, спорова, у ком сукобљене стране уз помоћ медијатора долазе до узајамно прихватљивог решења. Приметићете да је речено да долазе до узајамно прихватљивог решења, што значи да у медијацији нема победника и губитника, нема наметања решења, нема тога да неко други одлучује уместо страна у поступку. Саме стране, уз помоћ оспособљеног лица за медијацију, заједнички проналазе конструктивно прихватљиво решење. На суду вам судија пресуди, и скоро увек једна страна губи, друга добија. У поступку арбитраже исто. Једино у поступку медијације ви решавате ваш сукоб: ваш сукоб ваше решење! Управо због тога је ово добитна комбинација позната као WIN WIN комбинација, јер су све стране у спору пристале на решење које им одговара. У поступку медијације су сви победници.

WIN WIN

Аутор: НС

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.