Медијатори Крушевца

МЕДИЈАЦИЈА ЦИЉ БЕЗ ПОБЕДНИКА И ГУБИТНИКА

Медијација је поступак који претходи покретању спора пред надлежним органима као и током његовог трајања. То је пут на коме се супротне стране „чују и виде“. На крају пута долазимо до задовољних страна. У медијацији нема победника, па самим тим ни губитника. Резултат успешно окончане медијације је долазак до решења које одговара свим странама у спору.

Често објашњавамо људима шта је то медијација. Поступак медијације можемо упорeдити са загонетком. На почетку делује тешко и збуњујуће, али је веома логичан пут који води до јасног разрешења ситуације. Као и у загонетки, решење треба тражити од самог почетка сукоба или спора јер се оно заправо ту и налази. Медијација је идеалан пут за људе који желе да дођу до решења, а не само до кривца. Ако је људима битно да се некоме извине или да се неко њима извини, ако желе да чују како се и друга страна осећа поводом неке животне ситуације – медијација је прави поступак за њих.

“Удружење грађана Медијатори Крушевца“  основано  je 2019. године са циљeм да се медијација, као алтернативни начин решавања спорова, промовише и да се унапреде услови за њену примену. Један од главних циљева Удружења је и да се странке у спору или сукобу “чују“. Стране које су у спору већ знају које је решење најбоље за њих. Медијација  им помаже да до таквог решења и дођу.

Чланови Удружења грађана „Медијатори Крушевца“ активни су као медијатори од 2015. године, а неки су и раније почели да се баве медијацијом. Имају богато искуство у решавању различитих врста спорова (породичних, привредних, потрошачких, банкарских) као и сукоба (вршњачких сукоба, између жртве и починиоца, злостављања на раду). Такође имају искуства и у примени медијације у сукобима и споровима који се воде како пред надлежним судовима, тако и при захтевима појединаца и институција.

У периоду од 2018. до сада на адресу УГ “Медијатори Крушевца“ стигло је 49 захтева за посредовање од којихје 26 из Основног суда у Крушевцу, 1 из Вишег суда, 5 из Вишег јавног тужилаштва, а остали су од појединаца и институција међу којима се издваја Центар за социјални рад. Од укупно 49 захтева у 25 предмета постигнут  је споразум о приступању медијацији, а од тих предмета 20 је резултирало споразумом. Од укупног броја предмета било је 20 имовинских споровa, 23 породична спора, 1 кривични спор и било је 5 захтева за реализацију Васпитних налога.

Осим успешног посредовања, чланови Удружења активно раде на промоцији медијације: одржано је више трибина, симулација суђења и медијације, као и предавања на тему различитих области медијације. Издвојили би смо симулацију суђења у парничном поступку и медијације након суђења која је одржана у Основном суду у  Крушевцу поводом Дана отворених врата. Симулација је изведена у сарадњи са ученицима правног смера Економско-трговинске школе у Крушевцу.

Посебно смо поносни на представу „Деца су наше огледало“ која је настала у сарадњи са полазницима школе глуме Дејана Тончића из Крушевца. Представа је наишла на веома позитивне реакције широм Србије и имала је више успешних извођења. https://posrednik.org/deca-su-nase-ogledalo-predstava-koja-je-uzdrmala-javnost/

Све што смо навели довело нас је до јасног циља: посредовања пре суђења. Потписани су и протоколи о сарадњи са Основним и Вишим судом у Крушевцу и Вишим јавним тужилаштвом из Крушевца. Чланови УГ „Медијатори Крушевца“ уписани су у Регистар медијатора Министарства правде са важећим лиценцама, као и у регистар пружалаца услуга бесплатне правне помоћи и подршке.

Наш тим чине:

Тамара Алексић – мастер правних наука, адвокат, медијатор. Поседује лиценцу Министарства правде од 2018.године. Ангажована у више медијација различитих предметних садржаја. Највећи успех је регулација породичних односа – породица је нешто одакле крећемо и где се враћамо; банкарских спорова – незнање и необавештеност клијената, несхватање да није поента у казни већ у решавању спора на свеобухватно задовољство. Има искуства у заступању у предметима посредовања.

Јелица Милосављевић -медијатор, дипл. спец. педагог. Медијацијом се бави од 2004. год. Лиценцу је добила 2015.године. Од тада је урадила више десетина медијација у различитим врстама спорова. За лични успех сматра споразум постигнут у посредовању у Извршном поступку између банке и повериоца, али је највише занима примена медијације у породичним споровима и сукобима, нарочито вршњачким. Посебан успех је припрема и реализација симулација суђења и медијације за дан Отворених врата у Основном суду у Крушевцу као и реализација представе „Деца су наше огледало“, представе која је уздрмала јавност и која је посвећена примени медијације у вршњачким сукобима.

Милан Спасић – дипломирани официр полиције, медијатор. Поседује лиценцу Министарства правде од 2018. године. Ангажован је у више медијација различитих предметних садржаја. Највећи успех је споразум постигнут у кривичном поступку – први те врсте у Србији. Себе види као медијатора у породичним , имовинским споровима и сукобима.

Игор Томић – дипломирани правник, медијатор. Поседује лиценцу Министарства правде од 2018.године. Ангажован у више медијација различитих предметних садржаја. Највећи успех је регулација породичних односа. Највише се интересује за медијацију у породичним, , али се веома успешно  бави и имовинским споровима и сукобима.

Драгана Ћирковић – адвокат, медијатор. Поседује лиценцу Министарства правде од 2018. године. Ангажована у више медијација различитих предметних садржаја. Као бивши судија сматра да јој је највећи успех споразум постигнут у парници која јој је упућена из Основног суда у Крушевцу за спор који се пред овим судом водио 18 година. Себе види као медијатора у породичним, имовинским,банкарским споровима, али и привредним споровима. Има искуства у заступању у предметима посредовања.

Велике планове УГ „Медијатори Крушевца“ прекинула је тренутна ситуација условљена Корона вирусом. Наравно, то не значи да ћемо стати са својим активностима. Планирамо обуке, трибине, веб –конференције, као и даљу промоцију медијације, нарочито кроз представу „Деца су наше огледалоhttps://posrednik.org/deca-su-nase-ogledalo-predstava-koja-je-uzdrmala-javnost/

Тамара Алексић, медијатор, адвокат; Јелица Милосављевић, медијатор, дипл. спец. педагог; Милан Спасић, медијатор, дипл. официр полиције; Игор Томић, медијатор, дипл. правник; Драгана Ћирковић, медијатор, адвокат – ваши Медијатори Крушевца

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.