Мр Гордана Атанасова, Северна Македонија

ОБРАЗОВАЊЕ – Магистар социјалне политике


МЕДИЈАЦИЈА / ПОСРЕДОВАЊЕ


ЛИЦЕНЦЕ И СЕРТИФИКАТИ:
• лиценца за Медијатора, Министарство правде – Одбор за осигурање, праћење и процену квалитета медијационих активности, 24.1.2017 – 24.1.2020,
• Сертификат – Специјалност за вођење медијације у породичним и брачним споровима, КМРМ, септембар 2014,
• Сертификат – Специјалност за вођење медијације у радним споровима, КМРМ, 5. септембра 2014,
• Сертификат – Специјализована обука за медијације у међуетничких спорова, Институт за социолошка и политичка правна истраживања, Центар за људска права и решавање сукоба, 16.12.2012,
• Сертификат за учешће у тренингу за „тренера за медијацију“, Центар за управљање конфликтима у Холандији и Институт за европску политику – Скопље, Република Македонија, 25.11.2012,
• Сертификат о успешном завршетку основне и специјализоване обуке за примену медијације у систему правде за децу, Центар за људска права и решавање сукоба и КМРМ, суфинансиран и спроведен од стране УНИЦЕФ-а, 01.11.2010,
• Сертификат за медијатора – инструктора (тренера), Комора медијатора Републике Македоније, 01.11.2009,
• Сертификат о завршеној обуци за медијатора, Комора медијатора Републике Македоније, 18. јула 2009. године


ОБУКЕ И АКТИВНОСТИ У МЕДИЈАЦИЈИ:
• Примљена за предавача на Академији за судије и државне тужиоце “Павел Шатев” од 12. 3. 2019,
• Учешће у расправи о јавним политикама за подршку АРС-у: Унапређење правног оквира за алтернативно решавање спорова и омогућавање правне и институционалне сарадње са правосудним системом и извршним системом, Институт за европску политику Скопље, 2.12.2016,
• Посећивала обуку о Пол и медијација, Институт за социолошка и политичка правна истраживања, Центар за људска права и решавање сукоба, Скопље, 14-16.12.2012.
• Посећивала обуку о Посредовање у међунационалним споровима, Институт за социолошка и политичка правна истраживања, Центар за људска права и решавање сукоба, Скопље, 17-18.3.2012., Скопље и Струга, 21. априла 2012,

• Посећивала обуку за „тренера за медијацију“, Центар за управљање конфликтима у Холандији и Институт за европску политику – Скопље, Република Македонија, Скопље, 23., 24. и 25. новембра 2012. године,
• Учесник на Завршној конференцији “Посредовање у Републици Македонији – како поступити”, пројекта МАТРА, донатор је Амбасада Краљевине Холандије – Скопље, Министарство правде Републике Македоније, Институт за европску политику Скопље, Скопље, 18.5.2012.,
• Посећивала Основну и специјализовану обуку за спровођење медијције у систему правде за децу, Центар за људска права и решавање сукоба и КМРМ, суфинансирајући и спроводећи
УНИЦЕФ, 24. – 26. 9. 2010., Охрид и 30.10. – 1.11.2010., Маврово,
• Посећивала едукација посредника – инструктори (тренери), КМРМ, Скопље, 30.10. – 1.11.2009,
• Посећивала тренинг за медијаторе, Комора медијатора Републике Македоније, Скопље, 16. – 18.11.2009,
• Одлуком о избору најповољнијег понуђача број 03-3607 / 22 од 16.12.2013 медијатор Мр. Гордана Атанасова изабрана за припрему испитних питања за полагање испита за посреднике, за
потребе Министарства правосуђа,

• Водитељ и организатор форума „Реши спор-да, посредовањем“ у општини Охрид и Струга, у
оквиру пројекта МАТРА који су реализовали Амбасада Краљевине Холандије – Скопље и Институт за европску политику Скопље, 26. јуна 2013., Охрид, Струга,
• Тренер напредне обуке за медијаторе „Обука за обнављање знања медијатора“ на Универзитету „Ст. Универзитет Ћирила и Методија у Скопљу, на Филозофском факултету, у оквиру МАТРА
пројекта који су реализовали Амбасада Краљевине Холандије – Скопље и Институт за европску политику Скопље, 12 и 13.5. 2012, Скопље,
• Тренер основне обуке за медијаторе у Судску палату Скопље, Министарство правде Републике Македоније, 4.7. – 9.7. 2011, Скопље


Публикације :
• Д-р Зоран Вучев, Зоран Петковиќ, м-р Гордана Атанасова, Дивна Јанковска, “Приручник за обуку медијатора за обнављање знања о медијацији ”, јун 2013., у оквиру пројекта МАТРА, Амбасада
Краљевине Холандије – Скопље и Института за европску политику Скопље,
• Г. Атанасова, “Комуникационе вештине посредника”, у рукопису .

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.