БОРБА ЗА ДОСТОЈАНСТВО Недавно сам, потпуно неочекивано, ушао у вербални, тачније – кореспондентски окршај изазван још једним случајем да се у медијима пише или говори о преведеном књижевном делу, да се уредно помене издавачка кућа која је то дело објавила, да се помене, штавише, и ко је рођена сестра илиПрочитај више

„Службени гласник РС“. број 42 од 27. априла 2021. На основу члана 47. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РСˮ, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 – одлука УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – одлука УС) и члана 13. ставПрочитај више

10. децембра 1950.г. установљен је Међународни дан људских права, две године након усвајања Универзалне декларације о људским правима на Генералној скупштини Уједињених нација. 70 година обележавања овог дана и 72 године од усвајања Универзалне декларације о људским правима, али и друге сличне Декларације, требало би да нас доведу из годинеПрочитај више

Давне 1954. године од стране Генералне скупштине Уједињених нација установљен је Међународни дан детета. Међународни догађај који се обележава 20. новембра сваке године. Основни разлог обележавања овог дана је промоција добробити деце у целом свету, указивању јавности на проблеме са којима се деца суочавају, али и указивању и подсећању на обавезеПрочитај више

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему (“Службени гласникРС”, број 30/18), Влада Републике Србије доноси Стратегију развоја правосуђа за период 2020 — 2025. године, која је усвојена на седници Владе Републике Србије је 10. јула 2020. године а објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број 101 одПрочитај више

Драги грађани, да ли да вам честитамо или не? Да ли сте знали да је 5. јуна 2003. од стране Савета Европе и Европске комисије  установљен Европски дан грађанске правде. За обележавање овог дана означен је 25. октобар и од тада се сваке године обележава као дан цивилне правде са циљем приближавања правосудногПрочитај више

Sticky

С обзиром на то да је Основни суд у Крушевцу изузетан пример марљивости и имплементације иновације у циљу ефикасности,  један од ретких који има Центар за медијацију, али и да је  недавно проглашен за најбољи суд у Србији опште надлежности који поступа у првом степену, означен као “апсолутни победник” добитникПрочитај више

БИТИ ХУМАНИЈИ, А БИТИ У ПРАВУ! – МИХАЕЛА БЕКИНА Када би просечног студента права питали штa чини доброг правника, одговор би врло вероватно био – добра правна логика и познавање правних правила и судске праксе. И он би био у праву. Бар једним делом. Познавати право и сналазити се у свету правних нормиПрочитај више

Iris Vasic We are in 2020 and we are moving closer together. I am a foreigner in Serbia. I only know the course of the conflict, the causes of the wars from books, stories and media reports. I am a political scientist who focuses on International Relations and peace and conflictПрочитај више